WERKGROEP HERDENKEN

WERKGROEPEN

HERDENKEN

Zoals de naam al zegt houdt de werkgroep Herdenken zich bezig met herdenken en daarbij voornamelijk het herdenken van slachtoffers en gebeurtenissen van én rondom de Tweede Wereldoorlog. De doelstelling van de Werkgroep Herdenken is het blijvend herinneren aan de gebeurtenissen die mensen door onvrijheid, onderdrukking en onvrede moesten ondergaan om zodoende mede te voorkomen dat “het” weer zal gebeuren.

Daarvoor organiseert de werkgroep jaarlijks o.a. de volgende activiteiten:

  • Rond 2 april, de dag van de bevrijding van Denekamp, organiseert ze een activiteit met een gastspreker voor de leerlingen van groep 8 van de basisscholen. Ook wordt er dan aandacht besteed aan de Stolpersteine. 
  • Op 4 mei zorgt de werkgroep na de Stille Tocht voor omlijstende zang/muziek in het gemeentehuis.
  • Op 17 november organiseert ze een herdenking rondom de deportatie van de Joden uit Denekamp.

WERKGROEPEN

MONUMENTEN

Verschillende oorlogsmonumenten, zijn mede door toedoen van deze werkgroep tot stand gekomen en de werkgroep houdt ook toezicht op de toestand van deze monumenten en geeft dat waar nodig aan de gemeente door. Ook zijn er mede vanaf de hand van leden van de werkgroep verschillende boekjes/verslagen verschenen. Binnen de gemeente Dinkelland wordt er waar nodig ook samengewerkt met andere werkgroepen die hetzelfde doel nastreven. De werkgroep heeft een grote rol gespeeld bij het coördineren en organiseren van de activiteiten rondom 75 jaar Vrijheid. Helaas konden de meeste van deze activiteiten ivm Corona geen doorgang vinden.

Momenteel bestaat de werkgroep uit 5 leden. Mocht je interesse hebben om lid te worden van deze werkgroep neem dan contact op via onderstaand mailadres.