HET BESTUUR

HET BESTUUR

WAT DOEN WIJ

Het bestuur van de stichting Heemkunde Denekamp is in de ruimste zin van het woord verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de stichting.

Tot haar taken behoort het scheppen van voorwaarden waardoor de diverse werkgroepen hun werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Daarnaast vertegenwoordigt het bestuur de stichting naar externe partijen. Daarbij moet gedacht worden aan de gemeente Dinkelland en verwante plaatselijke instellingen als museum Natura Docet Wonderrijck Twente, het Singraven en de Culturele Raad. Daarnaast worden contacten onderhouden met zusterverenigingen in de regio.

Het bestuur is regelmatig op zoek naar nieuwe bestuursleden, om zo de continuïteit binnen het bestuur te waarborgen. Mocht U belangstelling hebben voor een bestuursfunctie meldt U dan aan via onderstaand emailadres.Historie van denekamp

ONZE BESTUURSLEDEN

Voorzitter: Y. Vonhof-Lips
E-mail: yolandavonhof@concepts.nl 

Secretaris: Cor van Bakel
E-mail: secr.heemkundedenekamp@kpnmail.nl  

Penningmeester: Resi Severijn
Email: resi.severijn@kpnmail.nl

Lid: Jos ter Duis
E-mail: info@hetbrook.nl

Lid: Richard Blokhuis
Email: rblokhuis@outlook.com

Lid: Meinte Hoekstra
Email: meinte.hoekstra@gmail.com

Lid: Jan Broekhuis
Email: jfhbroekhuis@hotmail.com