AUDIOVISUEEL

WERKGROEPEN

FOTO’S EN FILMS

De werkgroep audiovisueel houdt zich hoofdzakelijk bezig met foto´s en films waarbij het gesproken woord zich beperkt tot films. Het doel van de werkgroep is het samenstellen van collecties foto’s, films en documenten met kennisgegevens van de eigen leefomgeving in al haar facetten; deze op te slaan in een deugdelijk registratiesysteem, waarmee snelle en adequate raadpleging mogelijk is voor een ieder die daaraan nu en in de toekomst behoefte heeft.

WERKGROEPEN

VERZAMELEN VAN FOTOMATERIAAL

Foto’s en films vormen een aantrekkelijke en rijke bron van historische informatie. Foto- en filmmateriaal wordt gebruikt voor publicaties, lezingen en tentoonstellingen. De werkgroep is erg geïnteresseerd in nieuw foto- en filmmateriaal om dit ook voor nu en in de toekomst vast te leggen. Neem gerust contact op met de coördinator van de werkgroep als u foto’s, dia’s of films beschikbaar wilt stellen. Natuurlijk kunt u de originelen weer terug krijgen.