Geld

Na het vertrek v.d. Romeinse stoepen verdween het gebruik (dagelijks) van geld nagenoeg in onze streken

Personen: Romeinse troepen; plaatsnamen: ; trefwoorden: Geld; bron: