Herdenking voor de deportatie van Denekampse joden

Datum: 31-12-28

Herdenking voor de deportatie van Denekamse joden. Half november.

'Herdenking deportatie Denekampse joden:

We koppelen de avond aan de themaviering ‘Verbinden en verdraagzaamheid’ in de kath.kerk.
-18.00 uur: aanvang themaviering in de kath.kerk.
-19.00 uur: begin korte wandeling langs een aantal Stolpersteine (Nordhornsestraat, Vledderstraat en Nicolaasplein) en monument in de Vledderstraat. We eindigen bij de Zwevende Steen.
-19.45 uur: toespraak, kranslegging en minuut stilte bij de Zwevende Steen.
-20.05 uur: koffie/thee en napraten in gebouw Irene.'

verantwoordelijk: werkgroep Herdenken met ondersteuning van de werkgroep Presentaties en Activiteiten


Andere agendaberichten:

10-11-18 Genealogiemiddag
20-11-18 Dialectavond
30-12-18 Onderschoer 4
31-12-28 Dorpswandeling Denekamp

Eerdere activiteiten