Rabobank Clubkas Campagne

 

Rabobank Clubkas Campagne

 

De stichting Heemkunde Denekamp doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!!

rabo1 

 

 

Van oudsher sponsort de Rabobank verschillende projecten bij de stichting Heemkunde Denekamp. Denk bijvoorbeeld aan de Oeverzwaluwbroedwand. Maar ook ons blad, het Onderschoer, werd steeds gesponsord.

Dit jaar gaat de Rabobank het anders doen en daarbij wordt u als klant van de Rabobank gevraagd om te stemmen op een doel waarvan u vindt dat dit uw steun (en daarmee dus van de Rabobank) verdient. De stichting Heemkunde Denekamp heeft dit jaar als belangrijk project gekozen, het herstellen van de Kommiezenhut aan de Vrijdijk. Een voorbeeld van historisch erfgoed. We hopen mede via de Rabobank Clubkas Campagne de financiering van dit project rond te krijgen.

Wie kunnen er stemmen?

Klanten van de bank ontvangen voor de stemperiode per post of e-mail een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van dinsdag 1 mei tot en met maandag 21 mei 2018 brengen zij via een stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Iedere klant ontvangt drie stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging/stichting mogen worden uitgebracht. Klanten van de Rabobank die, om welke reden dan ook, niet online kunnen stemmen kunnen met hun stempas naar één van de kantoren van de Rabobank gaan, waar medewerkers van de Rabobank hen helpen met stemmen.

 

Geef een of twee stemmen aan de Stichting Heemkunde Denekamp!

 rabo2

Finaleavond & originaliteitsprijzen

 

De Rabobank stelt maar liefst € 100.000,- beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne, die de klanten van de Rabobank mogen verdelen over de deelnemende clubs of verenigingen. De bekendmaking van de uitslag vindt begin juni plaats tijdens de Finaleavond.
Dus hoe meer stemmen op onze vereniging wordt uitgebracht hoe meer geld de Stichting Heemkunde Denekamp ontvangt uit Rabo Clubkas Campagne.

Uw stem is belangrijk! Stem uiterlijk op 21 mei 2018.

Bij voorbaat dank voor Uw steun.

Met vriendelijke groet,
stichting Heemkunde Denekamp.

Namens het bestuur,
Cor van Bakel, secretaris.

 

 

 


Andere nieuwsberichten:

Herdenking
Onderschoer herfst 2018
Bouwvak vakantie
Dorpswandeling Denekamp

Heemkunde Voorjaarsavond

Nieuwsberichten van voor 2018