Excursie Amsterdam

 

Kort voor de aanstaande herdenkingen rond de Tweede Wereldoorlog en recentere conflicten bestaat de mogelijkheid om aan een excursie naar de Amsterdamse vroegere joodse buurt deel te nemen.

 

Zaterdag 29 april vindt een door de werkgroep Herdenken van Heemkunde Denekamp geplande excursie plaats naar Amsterdam, naar de omgeving van waaruit de joodse Amsterdammers zijn gedeporteerd.

 

Hiervoor kunnen belangstellenden zich aanmelden bij Adrie Saris, een van de leden van de Werkroep Herdenken Denekamp. Als gids stelt de heer Cees Donker zich dienstbaar op. Hij is in de oude joden Hoek, ook wel getto 1 genoemd, geboren en opgegroeid. We vertrekken met de lijndienst vanuit Denekamp naar station Oldenzaal en reizen per spoor naar Hengelo waar om 09.00 uur de reis wordt voortgezet. Rond de klok van 10.30 uur verwachten we in Amsterdam CS aan te komen. De terugweg vanaf Amsterdam CS zal rond 16.45 uur aanvangen.

 

De kosten zullen beperkt kunnen worden doordat we gebruik maken van groepskortingen i.c. speciale acties van de NS. Geschat zal de dag met bezoek aan een enkel café/restaurant, ca 40 euro maximaal gaan kosten. Vanzelfsprekend is het iedereen toegestaan zelf voor de foerage in de vorm van een meegenomen lunchpakket  te zorgen.

 

Tijdens een ca 8 km. lange wandeling vanaf het Waterlooplein bezichtigen we de Portugees en Duitse synagoge, de Hollandse Schouwburg, het gebouw van de Joodse raad, het Amstelhotel en tenslotte  belanden we op het Transvaalplein. Uiteraard zal veel aandacht aan de geschiedenis van de Amsterdamse Joden worden besteed. Veel welgestelde Joodse Portugezen kwamen vanaf 1690 naar Amsterdam waar ze zich bezig hielden met de diamantenhandel en bewerking. Jaren later kwamen Duitse Joden naar de hoofdstad. De laatsten waren arm en hielden zich meestal bezig met losse handel, zoals bijvoorbeeld lompen en ijzerhandel. Langzaam overwonnen en ontgroeiden ze de diepe armoede en werden zelfs zeer welgestelde burgers. Verschillende gebouwen getuigen van de geschiedenis van de joden.

 

Aanmelding kan via mail adrie.saris@gmail.com of telefonisch via 352059. Opgave is in verband met het bestellen van de groepsreistickets mogelijk tot zondag 23 april.

 


Andere nieuwsberichten:

Dialectavond
Natuurwerkdag 4 november
inloopmiddag genealogie
Onderschoer Herfst 2017
Najaarsavond 26 september
Vlasbekje
Facebook
Natuurwandeling
Sluiting Heemhoes
onderschoer Zomer 2017
Herdenking vliegermonument 2017
Video album
Onderschoer lente 2017

Archeologie
Archeologie
Heemkunde voorjaarsavond

Nieuwsberichten van voor 2017