Video album

Aan de website is nu een video album toegevoegd.

Hier zullen in de loop van de tijd diverse video films opgezet worden.

Op de homepage aan de linker zijde videoalbum aanklikken.


Andere nieuwsberichten:

Dialectavond
Natuurwerkdag 4 november
inloopmiddag genealogie
Onderschoer Herfst 2017
Najaarsavond 26 september
Vlasbekje
Facebook
Natuurwandeling
Sluiting Heemhoes
onderschoer Zomer 2017
Excursie Amsterdam
Herdenking vliegermonument 2017
Onderschoer lente 2017

Archeologie
Archeologie
Heemkunde voorjaarsavond

Nieuwsberichten van voor 2017