Archeologie

Nieuwbouw op de hoek van de Brinkstraat/Prins Hendrikstraat

 

Bij het uitgraven van de bouwput voor een nieuwe woning was het nog net mogelijk om enkele archeologische sporen op foto’s vast te leggen, waaronder paalsporen van eeuwenoude houten gebouwen en een Bentheimer zandstenen waterput.


structuur paalsporeneeuwenoude kuilenbentheimerzandsteenpaalspoor


Andere nieuwsberichten:

Dialectavond
Natuurwerkdag 4 november
inloopmiddag genealogie
Onderschoer Herfst 2017
Najaarsavond 26 september
Vlasbekje
Facebook
Natuurwandeling
Sluiting Heemhoes
onderschoer Zomer 2017
Excursie Amsterdam
Herdenking vliegermonument 2017
Video album
Onderschoer lente 2017

Archeologie
Heemkunde voorjaarsavond

Nieuwsberichten van voor 2017