Archeologie

Het gebruik van de AHN door de Werkgroep Archeologie

 

Het hoogtebestand geeft een steeds betere weergave van de (minieme) hoogteverschillen in ons landschap. De Werkgroep Archeologie maakt hier dankbaar gebruik van voor het opsporen van archeologische vindplaatsen. Zo werd op 12 november een bezoek gebracht aan het Voltherbroek, en op 25 februari werd met toestemming van de Stichting Edwina van Heek diverse locaties op het Singraven bezocht.

wlstructuur 3

walstructuur 4


Andere nieuwsberichten:

Dialectavond
Natuurwerkdag 4 november
inloopmiddag genealogie
Onderschoer Herfst 2017
Najaarsavond 26 september
Vlasbekje
Facebook
Natuurwandeling
Sluiting Heemhoes
onderschoer Zomer 2017
Excursie Amsterdam
Herdenking vliegermonument 2017
Video album
Onderschoer lente 2017

Archeologie
Heemkunde voorjaarsavond

Nieuwsberichten van voor 2017