Heemkunde voorjaarsavond

Voorjaarsavond Heemkunde Denekamp op dinsdag 21 maart aanstaande.

 



natura2000Het is een goede traditie dat elk jaar in de maand maart twee werkgroepen van de stichting Heemkunde Denekamp de handen ineen slaan en een avond verzorgen over een onderwerp dat te maken heeft met de natuur in en rond Denekamp. Dat zijn de werkgroep Presentaties en Activiteiten en de werkgroep Natuur.

Ook dit jaar is er weer zo’n avond en wel op dinsdag 21 maart. Het onderwerp is zeer actueel en mogelijk bij een heleboel mensen onbekend. Het onderwerp waarvoor gekozen is het plan Natura2000.

Wat is Natura2000? Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Doel van Natura2000 is dat we deze flora en fauna duurzaam beschermen. In juridische zin komt Natura 2000 voort uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen; in Nederland vertaald in de Natuurbeschermingswet.

Dat klinkt voor veel mensen als een poging om de natuurwaarden te beschermen. En dat vinden we zeker de moeite waard. Maar dat heeft ook consequenties voor b.v. de agrariërs die in of bij deze gebieden hun bedrijf uitoefenen. Ook zal de natuur op diverse plaatsen veranderen, door ingrepen in die gebieden.

Ook rond Denekamp zijn en aantal gebieden aangewezen waarin de natuurwaarden zo hoog zijn dat ze beschermd dienen te worden. Denk daarbij aan de Bergvennen en gebieden als de Stroothuizen, de Punthuizen en het Beuninger achterveld.

Tijdens deze avond zullen medewerkers van de Bosgroep een uiteenzetting geven over alles wat er bij de uitvoering van de plannen aan de orde komt. En natuurlijk wordt ook duidelijk wat een en ander voor de natuur gaat betekenen, wat men wil bereiken. Er zal ook ruimte zijn voor het stellen van vragen.

Kortom: het wordt een heel interessante avond, waarbij eenieder van harte welkom is. De toegang is overigens gratis.

De bijeenkomst wordt gehouden in zaal Concordia aan de Lange Voor in Denekamp en begint om 19.30 uur.

 

U bent allen van harte welkom.


Andere nieuwsberichten:

Dialectavond
Natuurwerkdag 4 november
inloopmiddag genealogie
Onderschoer Herfst 2017
Najaarsavond 26 september
Vlasbekje
Facebook
Natuurwandeling
Sluiting Heemhoes
onderschoer Zomer 2017
Excursie Amsterdam
Herdenking vliegermonument 2017
Video album
Onderschoer lente 2017

Archeologie
Archeologie

Nieuwsberichten van voor 2017