Bestuur Stichting Heemkunde Denekamp
 

Voorzitter: Y.Vonhof-Lips


Secretaris:  
Kerkplein 4
7591DD Denekamp.
E-mail: secr.heemkundedenekamp@kpnmail.nl  

Penningmeester: Arjan Wassink (vicevoorzitter)
E-mail: Arjan.wassink@planet.nl

Notuliste:
E-mail:             

 

 

Lid: Jos ter Duis
E-mail: info@hetbrook.nl

Lid: Wouter Oortman
E-mail: wouter_oortman@hotmail.com

Lid: Sascha Benerink
Email: saschabenerink@hotmail.com

Lid: Cor van Bakel
Email: c-vanbakel@home.nl

Lid: Richard Blokhuis
Email: rblokhuis@outlook.com

 
Redactie tijdschrift ’t Onderschoer


zie werkgroep Onderschoer

 

Redactie website/ICT


Ton Zuijdendorp
E-mail: tonzuijdendorp@kpnmail.nl

Nathasja Bouman
E-mail: n-bouman@hotmail.com

 

Werkgroepen


De contactgegevens van de coördinators vindt u op de afzonderlijke pagina's van de werkgroepen.


't Heemhoes

Stichting Heemkunde Denekamp
Kerkplein 4
7591 DD Denekamp
Tel 0541 354656

E-mail: heemkundedenekamp@hetnet.nl
Website: www.heemkundedenekamp.nl"