Het tijdschrift 't Onderschoer is het bindmiddel tussen leden, bestuur en werkgroepen.


Wat betekent Onderschoer?

De oude Twentse boerderijen hadden vaak een onderschoer, als een soort portaal vóór de poortachtige hoofdtoegang naar de deel (zie tekening). Deze toegang was voorzien van de dubbele "niendeurn", welke aaneensloten tegen de uitneembare middenstijl. De stiepel kon zijn voorzien van het huismerk of een andere versiering. Bovendien had de stiepel een figuurlijke betekenis. Daarin bleef immers eens het broadspit steken, dat een huun of huunenwiefke een brutale boerenknecht nagooide. Als een stiepel verwijderd was, konden de volgeladen oogstwagens er doorrijden tot onder t slop. In het stiepelgat sloot de 'Lappe' uit het Aamsveen het blauwe 'dämpke' dat de zwarte dood veroorzaakte. In Ootmarsum trekt men bij het 't vloggeln um n stiepl. Door het 'hoondergat' van de 'niendeur' konden de laatste kippen naar binnen.

De hofhond Siep of Pollo kon ook 's nachts een oogje houden op het erf achter het huis. De boer zelf tenslotte kon veilig uitkijken 'oawer n ondersten niendeur'.

 


onderschoer lente 2011

Het onderschoer was een veilige schuilplaats bij slecht weer. 
Vaak ook diende het als bergplaats voor het dagelijkse gerief,
zoals een riesbessem, zicht, strikhaakn, ploogstraampn en de
peerdezellns'.
Menig boerenzoon zal in het onderschoer zijn liefde verklaard
hebben 'an zien wich', dat dan vaak weer leidde tot een 'brulfte'
en tot het voortbestaan van het Twentse geslacht.
Kortom, het onderschoer had in het leven van de Twentenaar
een functie van verbinding tussen binnen en buiten. Het was
een veilige bewaarplaats, het leende zich goed als uitzichtspunt
en het bood plaats voor menselijke contacten.
Daarom de naam 't Onderschoer voor ons contactorgaan als
symbool van het streven van de Stichting Heemkunde Denekamp.

Hoofdredacteur: Ben Brookhuis
mail redactie: redactieOnderschoer@kpnmail.nl


verschijnt in 1600 exemplaren.

Toezending per post:
Stichting Heemkunde Denekamp,
Kerkplein 4, 7591 DD Denekamp,
Tel: 0541-354656
mail:
heemkundedenekamp@hetnet.nl


Inhoud zomer 2017:
 

1.  ’n Woord van te veurtn Redactie
2.  Hulptroepen bij Wubbenhof na de oorlog Redactie
3.  Niejs van ’t Heemhoes Samenstelling Ben Brookhuis
7.  Voor u, door u Samenstelling Ben Brookhuis
12. Denekamp toen, Denekamp nu (58) Jos Knippers
14. Eventjes bij stilstaan....... Peter Weusthof
15. De wijkzusters van vroeger(slot) Sjouke Wynia
21. Drama met dodelijke afloop op het Singraven Jan Gortemaker
23. Op bezoek bij kunstenaar Stolpersteine Angelin Morsink
25. Hotel van Blanken: nog steeds in herinnering Jos Knippers
31. Denekamps Weekblad van 1992 Peter Olde Dubbelink
35. De familie Groothuis in Denekamp(1) Willem Groothuis
43. Loaw het doar mer ‘s effkes oawer heb’n Jeroen Thijssen
45. Freudenhuis op het Singraven Ben Brookhuis
48. Schuwe appelvink betrapt Jos Bekker
49. De bestuurscultuur van Denekamp in de jaren zeventig Guus Goorhuis
53. Op zoek naar erven Elferink(1) Gerard Oude Elferink
57. Sponsorverhaal Arjen Meinders 

inhoud lente 2017:

1.  ’n Woord van te veurtn

           Redactie 

2.  Eiergadern in 1931

           Redactie

3.  Niejs van ’t Heemhoes

           Samenstelling Ben Brookhuis

7.  Voor u, door u

           Samenstelling Ben Brookhuis

11. Eventjes bij stilstaan..

           Peter Weusthof

12. Denekamp toen, Denekamp nu (57)

           Jos Knippers

14. Zoektocht naar markestenen (2)

           Martin Blokhuis

19. Hain Kamphuis

            Ben Wierema

27. Archeologische vondsten aan de Brinkstraat

           Sacha Benerink

31. Loaw ’t doar mer ’s effkes oawer heb’n

           Jeroen Thijssen

33. Wijkzusters van vroeger(3)

           Sjouke Wynia

39. Twents voor beginners

           Harry Nijhuis

42. Twee keer wielerronde van Denekamp in 1952 

           Jan Gortemaker

45. Denekamps Weekblad van 1991

            Peter Olde Dubbelink

49. Hermanus Masseling naast uitvinder ook luchtvaartpionier

            Jos Knippers

52. Steenmarter op klaarlichte dag

            Willy Wolkotte

53. Mysterieuze grafkelder in tuin van het Huis Singraven

            Ben Brookhuis

57. Sponsorverhaal

          Arjen Meinders