Heemkunde Denekamp

 

Helaas hebben wij als bestuur gezien de ontwikkelingen rond Corona opnieuw moeten besluiten dat het Heemhoes voor onbepaalde tijd gesloten is voor bezoekers. 

Zie ook de pagina's 'Agenda' en 'Nieuws' voor afgelastingen van activiteiten!!!!!!!!!

Onze doelstellingen zijn:

Heemkunde Denekamp wil het dagelijks bestaan verbinden met het verleden door kennisoverdracht op gebied van gebruiken, gewoonten en overlevering tot zorg voor landschap, monument en natuur.

Daarbij kijkt Heemkunde ook over de grenzen van het eigen heem heen, waarbij ze zich verdiept in de taal, cultuur en natuur van haar omringende plaatsen, de noabers dus.
Alleen als men de taal, geschiedenis en de natuur van de buren kent, kan men die van zichzelf begrijpen       

                                              oktober 2018

                                                               oktober 2018


De doelstellingen worden gerealiseerd door:-onderzoek en studie van vraagstukken die op de doelstelling betrekking hebben;
-uitgave van een tijdschrift en andere publicaties;
-het aanleggen van verzamelingen;
-samenwerken met soortgelijke organisaties;
-het benaderen van overheden, besturende lichamen en particulieren;
-het geven van voorlichting en advies aan derden;
-het organiseren van informatieavonden;
-het organiseren van culturele reizen.

U kunt ons daarbij helpen door ondermeer lid te worden van een werkgroep of als vrijwilliger mee te werken aan het beheer van onze collecties.


Wij zijn te bereiken via ’t Heemhoes,
Kerkplein 4
7591 DD Denekamp
Telefoon:  0541-354656 
mail: heemkundedenekamp@hetnet.nl

openingstijden:
maandag t/m donderdag
van 09:00-12:00 uur.
Ook kan telefonisch een afspraak worden
gemaakt.

   bordheemhoes   Onze activiteiten/agenda en nieuws vindt u onder de knoppen (nieuws en agenda) rechtsboven aan de pagina.